Оновлення MEDoc 10.00.210 - 10.00.214 PDF Печать
18.02.2014 14:40

Оновлення можна закачати з сайту M.E.Doc

або 10.00.210   10.00.211   10.00.212   10.00.213   10.00.214

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.214

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Модуль «Аналіз діяльності»
1.1. Для проведення аналізу додано наступні річні статистичні форми фінансової звітності підприємства за 2013 рік:
S0100112 Ф1. Баланс
S0100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0104006 Ф4. Звіт про власний капітал
1.2. Відкориговано методику розрахунків фінансових показників згідно діючих форм фінансової звітності підприємства.
2. Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
Згідно листа Міністерства доходів і зборів України від 09.12.2013 р. №17169/6/99-99-17-03-01-16 "щодо розміру нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для інвалідів, які працюють на підприємствах суднобудівної промисловості" змінено нарахування єдиного внеску за відсотком 8.41% у строку 2.1.4. Таблиці 1 Додатку 4.
3. Доопрацьовано відправку Податкової накладної контрагенту.

НОВІ ФОРМИ

Звітність емітентів
Згідно рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.:
Е0300103 Додаток 1. Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Е0300203 Додаток 2. Вiдомостi про прийняття рішення про розміщення цінних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капіталу
Е0300303 Додаток 3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Е0300403 Додаток 4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Е0300503 Додаток 5. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Е0300603 Додаток 6. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Е0300703 Додаток 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Е0300803 Додаток 8. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Е0300903 Додаток 9. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Е0301003 Додаток 10. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
Е0301103 Додаток 11. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
Е0301203 Додаток 12. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
Е0301303 Додаток 13. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Е0301403 Додаток 14. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
Е0301503 Додаток 15. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
Е0700102 Додаток 16. Відомості про зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
Е0700202 Додаток 17. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів
Е0700302 Додаток 18. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
Е0700402 Додаток 19. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів
Е0700502 Додаток 20. Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
Е0700602 Додаток 21. Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
Е0700702 Додаток 22. Відомості про припинення функціонування ФОН
Е0700802 Додаток 23. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
Е0700902 Додаток 24. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Е0701102 Додаток 25. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Е0701202 Додаток 26. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
Е0701302 Додаток 27. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Державна служба статистики
S0700609 1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0700710 2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S1803106 31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв

Податкова інспекція
F0104702 Звіт про контрольовані операції
F0147101 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147201 Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0147201 Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0104702 Звіт про контрольовані операції
J0147101 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J1310601 Заява платника податків про проведення електронної перевірки

J1401001 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
F1401001 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
J1300701 Запит на проведення звірення
F1300701 Запит на проведення звірення
J1301001 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
F1301001 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
J1300801 Акт проведення звірення розрахунків платника з бюджетом
F1300801 Акт проведення звірення розрахунків платника з бюджетом
J1400701 Повідомлення щодо необхідності звернутися до органу Міндоходів для проведення звірення розрахунків платника з бюджетом.
F1400701 Повідомлення щодо необхідності звернутися до органу Міндоходів для проведення звірення розрахунків платника з бюджетом.

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна служба статистики
S0501407 14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
S1900609 1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Форма, в якій встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S3200306 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

Податкова інспекція
Виправлено подачу Уточненого комплекту податку на прибуток (річна):
J0108101 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0180101 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301 Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180601 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180701 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181101 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182701 Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182801 Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0181401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181601 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Виправлено зовнішній вигляд бланків:
J1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J1201105 Додаток 1 до податкової накладної
J1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201105 Додаток 1 до податкової накладної
F1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.213

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України №10 від 14.01.2014 р. «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» з 1 березня 2014 р. вступають в дію нові бланки Податкових накладних та Додатків до них.
У зв’язку з цим в програмному комплексі:
1.1. Додано нові бланки Податкових накладних та Додатків до них, - див. в розділі «Нові форми»
1.2. Оновлено структуру імпорту у форматі XML для нових бланків Податкової накладної та Додатків до неї.
Опис нової XML-структури можна завантажити за посиланнями:
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/fj1201005.doc
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/fj1201205.doc
1.3. Створені шаблони універсального імпорту для нових бланків Податкової накладної та Додатків до неї.
Зразки типових шаблонів для універсального імпорту розташовано в каталозі C:\ ... \Medoc\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2\
Шаблони нових бланків Податкової накладної та Додатків до неї в модулі «Універсальний імпорт»:
• Excel Податкова накладна (J1201005)
• Excel Дод.2 (J1201005)
• DBF Податкова накладна (J1201005)
• DBF Дод.2 (J1201005)
1.4. Оновлено стиковку з «ІС-ПРО».

Зверніть увагу!
В модулі «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» створення документів на нових бланках доступно з періоду «Березень» 2014р. Для створення документу на старих бланках оберіть період включно до «Лютий» 2014р.
В модулі «Первинні документи» для створення документів на нових бланках оберіть період відображення «Березень» 2014р. Для створення документу на старих бланках оберіть період відображення «Лютий» 2014р.

2. Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
Введено додатковий контроль на від'ємне значення у графі 4 Таблиці 2 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску.
3. Починаючи з даного оновлення до бланків звітності будуть додані підказки по заповненню полів.
Для перегляду підказки у вікні відкритого бланку оберіть потрібне поле та на панелі вкладок звіту відкрийте вкладку «Довідка щодо заповнення полів».
Детально див. у довідці до програми в розділі Основні робочі процедури > Робота з документами > Довідка щодо заповнення бланку та полів. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.
Також додано відео-інструкцію «Як подивитись підказку по заповненню поля», яку можна подивитись в розділі «Реєстр звітів».
4. Доопрацьовано довідку до розділу «Звітність філій».
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Звітність > Звітність філій. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.

Форми, до яких додано підказки

Податкова інспекція
J0200114 Податкова декларація з ПДВ
J0200512 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0215205 Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
J0200610 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0215105 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0299305 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215705 Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1. Згідно додатків №3 та № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" внести зміни в довідник КПКВ.
2. Оновлено довідники:
 Особливі примітки в подат. накладній
 Коди найменування операцій
 Код сторони та назви операції
 Класифікація зовнішньоекономічних послуг

НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція
J1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J1201105 Додаток 1 до податкової накладної
J1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201105 Додаток 1 до податкової накладної
F1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15

J0303403 Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

F1310701 Книга обліку доходів
F1310801 Книга обліку доходів і витрат
J1311001 Журнал господарських операцій
F1311001 Журнал господарських операцій
J1411601 Довідка
F1411601 Довідка
F1310601 Заява платника податків про проведення електронної перевірки
J1311601 Анкета платника податків про проведення електронної перевірки
F1311601 Анкета платника податків про проведення електронної перевірки
J1311101 Довідник класифікатору елементів аналітичного обліку
F1311101 Довідник класифікатору елементів аналітичного обліку
J1311201 Довідник видів первинних документів
F1311201 Довідник видів первинних документів
J1410601 Рішення
F1410601 Рішення


J1490602 Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість
F1490602 Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

ДПС (бюджет)
FK100105 Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по групам посад
FK100206 Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по напрямкам роботи

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Первинні документи
Змінено зовнішній вигляд:
PD030401 Наказ (розпорядження) про надання відпустки

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.212

НОВІ ФОРМИ

ФСС з ТВП
C0601101 Заява-розрахунок для ФСС з ТВП (без підсумку таблиці 2)

Державна служба статистики
Форми, в яких не встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1001102 11-зез (ВПІ). Звіт про окремі види взаємозв’язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування
S3200306 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна служба статистики
S0401111 11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію
S1901210 11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії

Оновлено налаштування консолідації до форм

Державна служба статистики
S0400115 1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства

Інша звітність
S0100112 Ф1. Баланс

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.211

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція

Збільшено кількість знаків в Таблиці 2:
J0181301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Оновлено XSD-схему:
J0803501 Розрахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення
J0813501 Додатковий розрахунок збору, що сплачується підприємством, яке є замовником будівництва нових ядерних установок

Первинні документи

Виправлено зовнішній вигляд:
PD030302 Відомість на виплату грошей

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.210

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Модуль «Зарплата»
1.1. В кадрових даних виправлено помилку формування звіту «Список працівників» по обраним працівникам.
1.2. В Адміністрування > Налаштування > Довідники > Свята та перенесення > Перенесення, за умови що дата не переноситься, поле «Дата, на яку виконується перенос» залишається пустим (не заповнюється).
1.3. У звіті «Довідки про заробітну плату для листа непрацездатності» виправлено помилку відображення даних по працівникам, у яких є в поточному місяці лікарняний або лікарняний по вагітності.
1.4. Оптимізовано та пришвидшено заповнення Таблиць 6 та 5 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску даними з Розрахункової відомості.

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1. У довідник «Податкові інспекції» додані нові інспекції:

Код ЄДРПОУ Найменування
9393 14167175 Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічног
9494 36308785 Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досл

НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція
J0902201 Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)
J0902301 Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)
J0902401 Звіт про прибутки і збитки банку
J0902601 Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)
J0902501 Звіт про сукупний дохід банку
J0902701 Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом
J0902801 Звіт про рух грошових коштів банку за непрямим методом
J0108101 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0180101 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301 Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180601 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180701 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181101 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181601 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182701 Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182801 Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0120013 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0120103 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120204 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120304 Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120603 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120703 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121103 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121203 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121303 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121404 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121503 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121603 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121704 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0122701 Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0122801 Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Календарь новостей

2015
Январь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Актуальная версия

Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2014