Проект ЗУ "Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»" PDF Печать
31.03.2016 11:34

Проект 4316

Закон УкраЇни 

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №  ---, ст. ---) такі зміни:

1. Статтю 7 викласти у такій редакції:

           «Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року – 1484 гривень, з 1 квітня - 1516 гривень, з 1 липня – 1527 гривень,  з 1 жовтня 2016 року – 1607 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

           дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року – 1307 гривень, з 1 квітня - 1335 гривень, з 1 липня - 1346 гривень,  з 1 жовтня 2016 року – 1415 гривень ;

           дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1625 гривень, з 1 квітня - 1660 гривень, з 1 липня – 1674 гривень,  з 1 жовтня 2016 року – 1760 гривень;

           працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1543 гривень, з 1 квітня - 1577 гривень, з 1 липня - 1589 гривень, з 1 жовтня 2016 року – 1671 гривень;

 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1194 гривень, з 1 квітня - 1220 гривень, з 1 липня - 1230 гривень, з 1 жовтня 2016 року – 1292 гривень».

2. Статтю 8 викласти у такій редакції:

           «Стаття 8. Установити у 2016 році мінімальну заробітну плату:

           у місячному розмірі: з 1 січня 2016 року - 1543 гривень, з 1 квітня - 1577 гривень, з 1 липня - 1589 гривень, з 1 жовтня 2016 року – 1671 гривень;

у  погодинному розмірі: з 1 січня 2016 року – 9,28 гривні, з 1 квітня – 9,49 гривні, з 1 липня – 9,56 гривні, з 1 жовтня 2016 року – 10,05 гривні».

3. У статті 9 цифру «85 відсотків» замінити цифрою «100 відсотків».

4.У статті 15 цифру «38000000 тис. гривень» замінити цифрою «50000000,0 тис. гривень».

5. У статті 16:

           - в абзаці першому слова «понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону» та «з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом» вилучити;    

- абзац другий вилучити;

- доповнити новим абзацом такого змісту «Кожний випуск таких облігацій здійснювати на підставі відповідних рішень Верховної Ради України.

6. У статті 17:

           - в абзаці першому слова «у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону» та «з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом» вилучити;

           - абзац другий вилучити;

- доповнити новим абзацом такого змісту «Кожний випуск таких облігацій здійснювати на підставі відповідних рішень Верховної Ради України».

7. Статтю 18 виключити.

8.  Статтю 27 викласти у такій редакції:

           «Стаття 27. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів.

           Установити, що видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах та інших навчальних закладах, плануються з 2016 року у  обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

           Кабінету Міністрів України:

           забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій;

           вжити разом із місцевими органами влади заходів щодо модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення, не допустивши при цьому їх закриття чи перепрофілювання впродовж 2016-2018 років;

забезпечити надання місцевим бюджетам позички із єдиного казначейського рахунку за їх зверненням для забезпечення утримання зазначених закладів, а за підсумками січня – лютого 2016 року провести моніторинг фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності за рахунок коштів місцевих бюджетів та у разі недостатності коштів на утримання таких установ  подати пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету на 2016 рік до 5 березня 2016 року».

9. Статтю 30 виключити.

10. Пункти 9-10 Прикінцевих положень виключити.

11. У додатку № 3:

- виключити бюджетну програма КПКВК 3511210 «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві»  Державного управління справами із обсягом видатків 950000,0 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на суму 1448306,4 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 2211190 «Освітня субвенція із державного бюджету місцевим бюджетам»  Міністерства освіти України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 46232283,6 тис. гривень;

- включити бюджетну програму КПКВК 2211170 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування дітей 1-4 класів загальноосвітніх шкіл» для Міністерства освіти України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 4560000,0 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на медикаменти  на суму 564667,4 тис. грн. по бюджетній програмі КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»  Міністерства охорони здоров’я України;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на медикаменти  на суму 564667,4 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»  Міністерства охорони здоров’я України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 4713686,4 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на медикаменти  на суму 4825002,4 тис. грн. по бюджетній програмі КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»  Міністерства охорони здоров’я України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 49141588,6 тис. гривень;

-  збільшити видатки загального фонду для пенсійних виплат на 3140834,9 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 2506080 «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій. Призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду»  Міністерства соціальної політики України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 148029444,3 тис. гривень та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 148029444,3 тис. гривень;

-  збільшити видатки загального фонду на технічні та інші засоби реабілітації інвалідів на 375100,0 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів»  Міністерства соціальної політики України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 1417079,1тис. гривень;

-  збільшити видатки загального фонду на реабілітацію дітей-інвалідів на 71500,0 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів» Міністерства соціальної політики України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 72175,0 тис. гривень;

- виключити бюджетну програму КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України із загальним обсягом видатків по загальному фонду у сумі 3000000,0 тис. гривень;

- включити бюджетну програму КПКВК 2761120 «Субвенція із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення регіонального розвитку» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України із загальним обсягом видатків по загальному фонду у сумі 3000000,0 тис. гривень;

- включити бюджетну програма КПКВК 2761140 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України із обсягом видатків 1940000,0 тис. гривень;

- виключити бюджетну програма КПКВК 3511210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку»  Міністерства фінансів України із обсягом видатків 1940000,0 тис. гривень;

-  збільшити обсяг видатків загального фонду на 3012063,7 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 3511340  «Субвенція із державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» Міністерства фінансів України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 48355678,8 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на 288865,5 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 6541030  «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» Національної академії наук України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 2202595,1 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на 3636,3 тис. гривень по бюджетній програмі КПКВК 6541100  «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» Національної академії наук України та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 43151,9 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на медикаменти на 58338,5 тис. грн. по бюджетній програмі КПКВК 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» Національної академії медичних наук та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 254833,5 тис. гривень;

- збільшити обсяг видатків загального фонду на 104817,7 тис. грн. по бюджетній програмі КПКВК 6581060  «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» Національної академії аграрних наук та передбачити загальні видатки по даній бюджетній програмі у сумі 369547,9 тис. гривень.

12. Врахувати у додатку № 4 по бюджетній програмі КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» надання кредитів по загальному фонду у сумі 700000 тис. гривень.

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом:

- одного тижня подати на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у зв’язку із прийняттям даного Закону України;

- протягом двох тижнів затвердити заходи, у тому числі із визначенням конкретних завдань для органів влади, щодо легалізації тіньового сектору економіки, неформальної зайнятості та заробітної плати;

- одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

 

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите в систему или зарегистрируйтесь

Календарь новостей

2020
Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Актуальная версия

Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2020
Audio Streamed by the BroadWave Streaming Audio Server by NCH Software.