salary salary

Єдиний соціальний внесок

Законы, поправки, примеры и просто делимся опытом

Єдиний соціальний внесок

Сообщение admin » 24 дек 2010, 12:50

Все, що стосується ЄСВ.
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Види виплат, на які не нараховується ЄСВ

Сообщение admin » 24 дек 2010, 12:59

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

I. Виплати, які здійснюються у грошовій формі
1. Соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо).
2. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при звільненні з військової служби.
3. Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам.
4. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.
5. Відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні.
6. Витрати на відрядження, а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення.
Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються у разі переїзду на роботу в іншу місцевість згідно із законодавством.
7. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").
8. Компенсація моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду.
9. Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві.
Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання.
10. Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у визначених законодавством розмірах.
11. Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту.
12. Довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента академії наук.
13. Позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства.
14. Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.
15. Допомога, що виплачується молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення навчального закладу.

II. Виплати, які надаються в натуральній або грошовій формі
1. Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 462 "Деякі питання обкладення податком з доходів фізичних осіб вартості безоплатно наданих вугілля та вугільних брикетів" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1039), або виплата грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів.
2. Платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей.
3. Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флоту, а також харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання завдань польоту, що можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються у разі відрядження.
4. Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм.
5. Відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.
6. Вартість придбаних роботодавцем проїзних квитків, що персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку із специфікою роботи).
7. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).
8. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.
9. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім суми заробітної плати, що зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), а саме:
витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;
стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;
оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень).
10. Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та утримання громадських служб (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують).
Витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників.
11. Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом.
12. Вартість житла, переданого у власність працівникам.
13. Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я.
14. Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.

Постанова від 22 грудня 2010 р. N 1170
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение Edward_Tur » 02 фев 2013, 22:56

В мене є наступні запитання по постанові ПФУ від 10.12.2012 р. № 24-1.

1. Ознаку нового робочого місця в Табл. 6 показувати на весь час роботи працівника, чи тільки в місяці прийняття?
2. Дату створення нового робочого місця в Табл. 5 показувати при звільненні?

3. (Найскладніше) Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах (далі – ДТВ) стосується тільки поточного місяця?
Якщо ДТВ стосується рядків з різних періодів – то як це заповнювати для лікарняних минулих місяців, перерахунків, відпусткових майбутнього періоду – в цьому разі нема жодної логіки (а виділили ж три клітинки для знаку «мінус»!).
3.1. Якщо працівнику в поточному місяці нічого не нараховували (був у відпустці або хворіє), то записувати в Табл.6 пустий рядок тільки з ДТВ?
3.2. Якщо підприємство в цьому місяці не нараховувало зарплату (реалії життя!), то щось показувати в Табл.6?

4. Що означає фраза:
Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.
Це означає, що до суми нарахованої зарплати поточного місяця додаємо нарахування заробітної плати за попередній період?
Справа в тому, що для нарахування пенсії інколи з ПФ вимагають розділити суми по місяцям!

5. Коли відображаємо від’ємні суми перерахунків заробітку, що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з лікарняними або сторновані суми відпускних та лікарняних у попередніх періодах, чи необхідно проставляти тип нарахувань «3»?

6. Що означає фраза в бланку Табл.6:
Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений.
У тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у зв’язку з нарахованою сумою допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження заробітної плати.
Заповнювати ці реквізити для сум поточного місяця?

7. 10 тип нарахувань. Як ділити максимальну величину 19499 грн в такому випадку: сума зарплати за січень 2013 року складає 20000 грн та сума відпусткових за січень складає 10000 грн. Довільним чином?

Запрошую до обговорення, Едвард
Edward_Tur
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 16:14

Структура імпорту

Сообщение Edward_Tur » 04 фев 2013, 18:48

В тестовій версії 9.31 Арм-Звіту_test1 ( ftp://ftp.bestzvit.com.ua/Tur/ ) є новий файл DBF_ed_vnesok_2013.doc. (В самій програмі нового нема).
Ось неформатованим текстом з DBF_ed_vnesok_2013.doc:

Єдиний соціальний внесок (Порядок № 24-1)
Завантаження інформації по працівникам через dbf-файли в АРМ Звіт страхувальника (з іншого програмного забезпечення)

Дані по ЗО вивантажуються у відповідні таблиці:
- E04T05F.dbf (для таблиці 5 додатку 4),
- E04T06F.dbf (для таблиці 6 додатку 4),
- E04T07F.dbf (для таблиці 7 додатку 4),
- E04T08F.dbf (для таблиці 8 додатку 4),
- E04T09F.dbf (для таблиці 9 додатку 4),

1. Структура файлу E04T05F.dbf повинна відповідати таб.1.

Таб.1 Структура файлу E04T05F.dbf
Назва поля Ідентифікатор Формат Значність
Звітний місяць PERIOD_M N 2
Звітний рік PERIOD_Y N 4
№ з/п (від 1 до 15) ROWNUM N 6
Громадянин України (1 – так, 0 – ні) UKR_GROMAD N 1
Категорія особи ZO N 2
Номер облікової картки ЗО NUMIDENT C 10
Прізвище ЗО LN C 100
Ім’я ЗО NM C 100
По батькові ЗО FTN C 100
День початку START_DT N 2
День припинення END_DT N 2
Дата створення нового робочого місця (числове значення з ведучим нулем) NRM_DT С 8
Підстава припинення трудових відносин PID_ZV C 150

2. Структура файлу E04T06F.dbf повинна відповідати таб.2.

Таб.2 Структура файлу E04T06F.dbf
Назва поля Ідентифікатор Формат Значність
Звітний місяць PERIOD_M N 2
Звітний рік PERIOD_Y N 4
№ з/п (від 1 до 10) ROWNUM N 6
Громадянин України (1 – так, 0 - ні) UKR_GROMAD N 1
Стать (0 - Ж, 1 - М) ST N 1
Номер облікової картки ЗО NUMIDENT C 10
Прізвище ЗО LN C 100
Ім’я ЗО NM C 100
По батькові ЗО FTN C 100
Код категорії ЗО ZO N 2
Тип нарахувань PAY_TP N 3
Місяць, за який проведено нарахування PAY_MNTH N 2
Рік, за який проведено нарахування PAY_YEAR N 4
Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (допускаються від’ємні значення) KD_NP N 3
Кількість календарних днів без збереження заробітної плати (допускаються від’ємні значення) KD_NZP N 3
Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах
(допускаються від’ємні значення) KD_PTV N 3
Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) SUM_TOTAL N 16,2
Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок SUM_MAX N 16,2
Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу) SUM_INS N 16,2
Ознака наявності трудової книжки
(1 – так, 0 – ні) OTK N 1
Ознака наявності спецстажу
(1 – так, 0 – ні) EXP N 1
Ознака нового робочого місця
(1 – так, 0 – ні) NRM N 1
Edward_Tur
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 16:14

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение admin » 05 фев 2013, 10:32

Дякую за запитання та інформацію. Часу залишається мало, але по нововведенням поки що інформації немає.

Що до запитання 4: так було завжди, донараховані суми за попередній період, з яких ЄСВ взято в поточному місяці враховуються в заробітну плату місяця, в якому нарахувано ці суми. В протилежному випадку в ПФУ з'являються запитання і претензії. З нарахуванням пенсії будуть проблеми, але система є система.

Питання 5: логічно, що це так, але у ПФУ знову з'являться запитання і здати такий звіт можливо лише з письмовим поясненням, навіть якщо там суми донарахування зарплати в зв'язку з лікарняним.

Питання 6: для сум попереднього та майбутнього періодів обов'язковим є заповнення реквізитів місяць та рік, а також для сум, де вказано коди типів нарахувань. Для поточного місяця це було не обов'язково. Але з появою коду 10, логічно, що це правило розповсюджується і на відпустки поточного місяця.

Питання 7: схема послідовності нарахування ЄСВ - зарплата->договір ЦПХ->лікарняні. З відпусткою скоріше за все пропорційно. Можливо буде якась інформація після перших спроб здати звіт.
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение Edward_Tur » 05 фев 2013, 14:29

Це тестова версія 9.31, в нема жодних змін, окрім типу нарахувань 10 та структури DBF файлів.

В мене таке запитання з "Опису формату звіту":
Реквізит 15. Кількість днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця.
Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті 15 т. 6 починаючи з 1 січня 2013 року та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28,29,30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин) значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці.
У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.
Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т.д.) не впливає на обов'язковість заповнення цього реквізиту. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.
У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовучий», яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.
Тобто у разі якщо працівнику нараховано в поточному періоді заробітну плату і відпускні за цей звітний період то реквізит 15 заповнюється напроти зазначеної заробітної плати. У разі якщо крім заробітної плати і відпускних за звітний період потрібно зазначити ще відпускні на майбутній період то реквізит 15 не заповнюється напроти цих відпускних. В наступному звітному періоді зазначають цього працівника і якщо у нього весь місяць відпустка була зазначають тільки реквізит 15, у разі якщо була заробітна плата то напроти заробітної плати зазначають реквізит 15.


В "і т.д." входить відпустка по вагітності і пологам та відпустка по догляду до 3 (6) років?
Edward_Tur
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 16:14

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение Виктория17 » 05 фев 2013, 14:36

а когда выйдет версия с изменениями додатка 4 , не тестовая?
Виктория17
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 14:07

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение Виктория17 » 05 фев 2013, 15:45

коли буде програма зі змінами?
Виктория17
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 14:07

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение admin » 05 фев 2013, 17:10

Виктория17 писал(а):а когда выйдет версия с изменениями додатка 4 , не тестовая?

К сожалению мы не разработчики, и когда выйдет полноценное обновление не знаем. Хотя то же с нетерпением ждем. Можете наблюдать за сайтом персонифицированного учета ПФУ возможно там выложат что-то более менее рабочее.
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Re: Єдиний соціальний внесок

Сообщение admin » 05 фев 2013, 17:44

Edward_Tur писал(а):В "і т.д." входить відпустка по вагітності і пологам та відпустка по догляду до 3 (6) років?


Дані відпустки не відображаються в персоніфікованому обліку. Дні перебування в таких відпустках не зараховуються до страхового стажу, адже не сплачуються страхові внески. З іншого боку находження у відпусці по догляду за дитиною до 3-х років зараховується до трудового стажу. Як бути при заповненні реквізиту 15 важко здогадатися, адже мова йде про застраховану особу, в той же час говориться про підрахунок днів трудового стажу.

Стаття 7. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Період отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
2. Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

След.

Вернуться в Законодательные нюансы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2016