salary salary

Спрощена система оподаткування

Законы, поправки, примеры и просто делимся опытом

Спрощена система оподаткування

Сообщение admin » 06 дек 2011, 00:21

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємства – юридичних осіб (спрощена система оподаткування)

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Який термін подання заяви для переходу на спрощену систему оподаткування ЮО, які прийняли рішення сплачувати ЄП з 1 січня 2012 року?

Повна відповідь: Підпунктом "г" пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI визначено, зокрема, що, суб'єкти господарювання (юридичні особи), які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями, а також юридичні особи, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 ПКУ, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм статті 292 ПКУ.

Які критерії передбачені для ЮО, що обирають спрощену систему оподаткування?

Повна відповідь: Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
Чи враховуються при розрахунку середньооблікової чисельності працівників наймані працівники, які попрацювали менше одного місяця?
Перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються юридичні особи – платники єдиного податку

Від нарахування, сплати та подання податкової звітності з яких податків і зборів звільняються платники ЄП – ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку – юридичні особи звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств; податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується, зокрема, юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 ст.293 ПКУ; земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у п. 297.1 ст.297 ПКУ, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених ПКУ. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону (п.297.2 ст.297 ПКУ). Платник єдиного податку виконує передбачені ПКУ функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах (п.297.3 ст.297 ПКУ).
Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Які ЮО не можуть бути платниками ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку: суб'єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють: 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 2) обмін іноземної валюти; 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; 5) видобуток, реалізацію корисних копалин; 6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ; 7) діяльність з управління підприємствами; 8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку; 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів (пп.291.5.1 п.291.5 ст.291 ПКУ). Також, не можуть бути платниками єдиного податку: страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів (пп.291.5.4 п.291.5 ст.291 ПКУ); суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків (пп.291.5.5 п.291.5 ст.291 ПКУ); представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку (пп.291.5.6 п.291.5 ст.291 ПКУ); юридичні особи – нерезиденти (пп.291.5.7 п.291.5 ст.291 ПКУ); суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (пп.291.5.8 п.291.5 ст.291 ПКУ).

Чи може ЮО – платник єдиного податку перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість?

Повна відповідь: Відповідно до пп. 5 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.
Порядок визначення доходів та їх склад

Що є доходом для платника ЄП - ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п.292.3 ст.292 ПКУ).

Як визначається дохід для платника ЄП - ЮО при продажу основних засобів?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Що є доходом для платника ЄП - ЮО у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами?
Повна відповідь: Відповідно до п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями, у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Що є датою отримання доходу для платника ЄП (ЮО)?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями, датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

Яка дата є датою отримання доходу ЮО – платником єдиного податку, якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.8 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Яка дата є датою отримання ЮО –платником єдиного податку доходу за умови здійснення торгівлі товарами або надання послуг з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.7 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

Чи включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди до доходу ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.15 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Який порядок перерахування у гривні доходу, вираженого в іноземній валюті для платника ЄП – ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.5 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

Чи є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) юридичною особою - платником ЄП під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.10 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

Які суми не включаються до складу доходу ЮО - платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються: 1) суми податку на додану вартість; 2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку; 3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; 4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; 5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; 6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств; 7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ; 8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів; 10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ.

Ставки єдиного податку

Які розміри ставок ЄП встановлені для ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) відсоткова ставка єдиного податку для четвертої групи (юридичних осіб) платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно ПКУ; 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Згідно з п. 293.5 ст. 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті ПКУ: до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ; до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності"; до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Які СГ (ЮО) можуть обрати ставку ЄП у розмірі 3 відсотки?

Повна відповідь: Відповідно до пп. 4 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставка єдиного податку, визначена для четвертої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана: а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V ПКУ, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу; б) платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V ПКУ, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка; в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V ПКУ і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість; г) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V ПКУ, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V ПКУ, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Який порядок зарахування до бюджетів сум ЄП, які сплачуються ЮО в 2012 році за останній звітний (податковий) квартал 2011 року?

Повна відповідь: Підпунктом "б" пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI визначено, що зарахування до бюджетів сум єдиного податку, які сплачуються в 2012 році за останній звітний (податковий) період 2011 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діють до 1 січня 2012 року.

Який порядок повернення сум ЄП, які були сплачені ЮО до 1 січня 2012 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового борг, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року?

Повна відповідь: Підпунктом "в" пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI визначено, що повернення сум єдиного податку, які були сплачені до 1 січня 2012 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року, здійснюються у порядку, встановленому Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями.

Який термін сплати ЄП ЮО – платниками ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.3 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси (п.295.4 с.295 ПКУ).

Який перший податковий (звітний) період для ЮО, яка перейшла на сплату єдиного податку?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.3 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Який податковий (звітний) період вважається останнім у разі зміни податкової адреси ЮО –платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Який перший податковий (звітний) період для ЮО – платників єдиного податку, які утворюються в результаті реорганізації будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.5 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

Який податковий (звітний) період вважається останнім у разі державної реєстрації припинення господарської діяльності ЮО –платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі державної реєстрації припинення юридичних осіб, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Строки подання звітності та порядок її заповнення

Який термін подання розрахунку про сплату ЄП та термін сплати ЄП для ЮО - платників ЄП за останній звітний (податковий) квартал 2011 року?

Повна відповідь: Підпунктом "ґ" пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI визначено, що за результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до дня набрання чинності цим Законом платники єдиного податку - юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями.

Який податковий (звітний) період є першим для платників ЄП – ЮО, що є новоствореними та зареєстровані в установленому порядку?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.4 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої, зокрема, для четвертої групи (юридичних осіб), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Який строк подання ЮО – платниками ЄП до органу ДПС податкової декларації платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 296.3 ст. 296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Згідно із пп.49.18.2 п.49.18 ст.18 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси (п.296.4 ст.296 ПКУ). Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ст.296 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому ПКУ (п.296.7 ст.296 ПКУ).

Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

У яких випадках орган ДПС має право анулювати свідоцтво платника ЄП, яке видано ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) свідоцтво платника податку, яке видається юридичній особі анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки: 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови; 2) припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону - в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; 3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому ПКУ, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу; 4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; 5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення; 6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення; 7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 ПКУ, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

Які відомості зазначаються органом ДПС у свідоцтві про сплату ЄП, яке видається ЮО?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у свідоцтві платника єдиного податку – юридичної особи зазначаються такі відомості: найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи відповідно до закону; податкова адреса суб'єкта господарювання; місце провадження господарської діяльності; дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків); дата виписки свідоцтва.

Які відомості зазначаються ЮО у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування?

Повна відповідь: Відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи відповідно до закону; податкову адресу суб'єкта господарювання; місце провадження господарської діяльності; обрані суб'єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки; середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи; дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. Також, згідно із пп.298.3.1 п.298.3 ст.298 ПКУ до заяви включаються відомості (за наявності) про: 1) зміну найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи); 2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; 3) зміну провадження господарської діяльності; 4) зміну видів господарської діяльності; 5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи; 6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ; 7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.
Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і перехід на сплату інших податків і зборів

Які є підстави для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі ЮО свідоцтва про сплату ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно: 1) невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам ст. 291 ПКУ; 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Єдина база податкових знань ДПСУ
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Спрощена система оподаткування - Фізичні особи

Сообщение admin » 06 дек 2011, 00:29

Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування)
Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

На які групи платників ЄП поділяються ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування?

Повна відповідь: Згідно з п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на платників єдиного податку першої групи, платників єдиного податку другої групи та платників єдиного податку третьої групи.

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП першої групи?

Повна відповідь: Згідно з пп.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень.

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП другої групи?

Повна відповідь: Згідно з пп. 2 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП третьої групи?

Повна відповідь: Згідно з пп. 3 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи належать фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень.

Чи враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ЄП - ФОП, наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку?

Повна відповідь: Згідно з пп.291.4.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Який термін подання заяви для переходу на спрощену систему оподаткування ФОП, які прийняли рішення сплачувати ЄП з 1 січня 2012 року?

Повна відповідь: Відповідно до пп. "г" п. 5 ст. 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі – Закон N 4014) суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", а також фізичні особи – підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Закону N 4014 і відповідають вимогам ст. 291 ПКУ, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм ст. 292 ПКУ.

Які види послуг розуміються під "побутовими послугами населенню", які надаються ФОП платниками ЄП, що віднесені до першої та другої групи платників ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для цілей глави 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" ПКУ під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 2) послуги з ремонту взуття; 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 23) послуги з ремонту годинників; 24) послуги з ремонту велосипедів; 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 31) послуги з виконання фоторобіт; 32) послуги з оброблення плівок; 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 36) послуги перукарень; 37) ритуальні послуги; 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 39) послуги домашньої прислуги; 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

За яких умов ФОП платники ЄП мають право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.16 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для першої, другої та третьої групи платників єдиного податку. При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Порядок визначення доходу та його склад

Що є доходом ФОП платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Згідно із п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Які суми не включаються до складу доходу ФОП платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не включаються: суми податку на додану вартість; суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ; суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Яка дата вважається датою отримання доходу ФОП - платником ЄП?

Повна відповідь: Згідно з п.292.6 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

Яка дата вважається датою отримання доходу ФОП - платником ЄП у разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торгівельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій?

Повна відповідь: Згідно з п.292.7 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

Яка дата вважається датою отримання доходу ФОП - платником ЄП у разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) здійснюється через торгівельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків?

Повна відповідь: Згідно з п.292.8 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Ставки єдиного податку

Які ставки ЄП встановлюються для ФОП першої, другої та третьої груп?

Повна відповідь: Відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки). Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Згідно із 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ; 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Відповідно до п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків: 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ; 2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" ПКУ; 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Який строк сплати ЄП ФОП третьої групи?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.3 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Згідно із п. 295.4 ст. 295 ПКУ сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

В який строк сплачується ЄП ФОП першої і другої груп?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ. Згідно із п. 295.4 ст. 295 ПКУ сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Хто здійснює нарахування авансових внесків ЄП для ФОП першої і другої групи та на підставі яких документів?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями нарахування авансових внесків для фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Чи повинні сплачувати ЄП ФОП платники ЄП першої та другої груп за час відпустки або хвороби, якщо є відповідні підтверджуючі документи та праця найманих працівників не використовувалась?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Згідно із п. 295.6 ст. 295 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ.

Строки подання звітності та порядок її заповнення

Яку податкову звітність подають до органу ДПС ФОП платники ЄП, які відносяться до першої групи та в який термін?

Повна відповідь: Відповідно до п. 296.2 ст. 296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. Згідно із пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП платників ЄП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та віднесені до третьої групи?

Повна відповідь: Відповідно до абзацу другого п. 294.4 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платника ЄП у разі зміни податкової адреси?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі зміни податкової адреси фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платників ЄП, які припиняють провадження підприємницької діяльності?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП платників ЄП, які до закінчення місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та віднесені до першої або другої групи?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.4 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП платників ЄП, які перейшли на сплату ЄП із сплати інших податків і зборів?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.3 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва про сплату єдиного податку

У яких випадках орган ДПС має право анулювати свідоцтво платника ЄП, яке видано ФОП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) свідоцтво платника єдиного податку, яке видається фізичній особі - підприємцю анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки: 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови; 2) припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; 3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому ПКУ, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу; 4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності; 5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення; 6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення; 7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.7 ст. 291 ПКУ, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

Які відомості зазначаються органом ДПС у свідоцтві про сплату ЄП, яке видається ФОП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у свідоцтві фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку зазначаються такі відомості: 1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця відповідно до закону; 3) податкова адреса суб'єкта господарювання; 4) місце провадження господарської діяльності; 5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються; 6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; 7) ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків); 8) дата виписки свідоцтва.

Які є підстави для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі ФОП свідоцтва про сплату ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно: 1) невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам ст. 291 ПКУ; 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Які відомості зазначаються ФОП у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування?

Повна відповідь: Відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця відповідно до закону; 3) податкову адресу суб'єкта господарювання; 4) місце провадження господарської діяльності; 5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються; 6) обрані суб'єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки; 7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах; 8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. Крім того, пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ встановлено, що до заяви включаються відомості (за наявності) про: зміну прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; зміну провадження господарської діяльності; зміну видів господарської діяльності; дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом; дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.

На який термін видається свідоцтво платника ЄП з 2012 року?

Повна відповідь: Відповідно до п.299.3 ст.299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-IV із змінами та доповненнями свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Єдина база податкових знань ДПСУ
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52

Спрощена система оподаткування

Сообщение admin » 11 янв 2012, 13:00

Чи враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичної особи, наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку?

Згідно з пп.291.4.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Чи може юридична особа – платник єдиного податку перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість?

Відповідно до пп. 5 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані в майбутньому перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

Що є доходом фізичної особи- підприємця платника єдиного податку?

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Згідно із п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Які суми не включаються до складу доходу ФОП платника ЄП?

Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не включаються: суми податку на додану вартість; суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ; суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Який порядок повернення сум ЄП, які були сплачені ЮО до 1 січня 2012 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового борг, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року?

Підпунктом "в" пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI визначено, що повернення сум єдиного податку, які були сплачені до 1 січня 2012 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року, здійснюються у порядку, встановленому Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями

У яких випадках орган ДПС має право анулювати свідоцтво платника єдиного податку, яке видано юридичній особі?

Відповідно до п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) свідоцтво платника податку, яке видається юридичній особі анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки: 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови; 2) припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону - в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; 3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому ПКУ, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу; 4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; 5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення; 6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення; 7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 ПКУ, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платника ЄП у разі зміни податкової адреси?

Відповідно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі зміни податкової адреси фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Відділ масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області
admin
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 15:52


Вернуться в Законодательные нюансы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2016