Оновлення Арт-Звіт Плюс 5.2.2

file.png
Загружено:
22.01.15
Изменено:
12.07.18
Размер файла:
87 MB
Загрузок:
180

Зміни у версії 5.2.2:

Додано функціонал:
Нова версія звіту J/F0200120 - Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою)
Реалізовано можливість автозаповнення на основі ПН/РК для J/F0299320 - Додаток 6. Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів
Для додатків F/J0215120, J0200520, F0200420 податкової декларації з ПДВ реалізовано відображення довідника ПН, які автоматочно включені до таблиці 1, з метою їх вибору та подальшого заповнення таблиці 1.1 даними із довідника ПН
Реалізовано можливість автозаповнення на основі декларації ПДВ звіту F/J0217020 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ
Внесено зміни в автозаповнення декларації з ПДВ (J/F0200120) та додатку 1 (J0200520, F0200420)
Реалізовано можливість автоматичного заповнення банківських реквізитів Додатка 4 (J/F0299820) податкової декларації з податку на додану вартість
Реалізовано конвертацію даних з 19 версії (J/F0200119) в нову 20 версію (J/F0299820) декларації з податку на додану вартість
Фінансова звітність:
Доопрацьовано функцію автозаповнення фінансових звітів: J0902203, J0902303, J0902703
Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду звіту J0902203 - Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду звіту J0902303 - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід(Звіт про фінансові результати)
Реалізовано автозаповнення показників попереднього періоду звіту J0903701 - Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Доопрацьовано функціонал програми:
Додано можливість фільтрувати та відображати лише помилкові рядки для табличного режиму відображення звітів
Реалізовано відображення підказок під час наведення курсора на помилкову комірку рядку для табличного режиму відображення звітів
Реалізовано автоматичне формування пакету, до складу якого входить головний звіт, під час створення додатку для звіту J0312104 - Додаток до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Реалізовано контроль на відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП в ПН/РК та коду в поданій таблиці J/F1312302 - Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН для звіту J/F1201009 - Податкова накладна та його додатку J/F1201209 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)
Реалізовано можливість відображення данних співробітника (ПІБ та ІПН) для відповідного рядка камеральної перевірки звіту J/F3040611 - Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
Додано відображення кольором не прийнятих РК в пов'язаних артефактах до ПН
Доопрацьовано механізм створення копії звіту. Додано відображення кольором ДПІ у разі невідповідності даним, внесеним в налаштуваннях підприємства, та додано інформаційне повідомлення про назву та код ДПІ на бланку копії звіту
Додано можливість вибору причин коригування під час створення РК на основі ПН
Доопрацьовано механізм формування пакету звіту J/F1303301 - Заява щодо ліцензії на виробництво з додатком J/F1360102 - Документ довільного формату
Додано можливість вибору апострофів з довідника як в довіднику УКТЗЕД
Оптимізовано відображення списку звітів
Змінено домен для он-лайн оплат на liqpay.ua
Реалізовано можливість автозаповнення на основі додатків звіту F/J1303301 - Заява щодо ліцензії на виробництво
Оптимізовано імпорт до вкаладки "Нові квитанції та повідомлення ДФСУ" витягів: F/J1403501 - Рішення про недоліки та F/J1403601 - Копія розпорядження
Реалізовано можливість імпорту підписаної РК, експортованої зі стороннього програмного забезпечення
Доопрацьовано імпорт та автоматичне заповнення співробітниками звіту F/J3040611 - Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам
Реалізовано можливість задавати період ПН при створенні на основі первинного документа
Оновлено common_types.xsd ДФС
Оновлено перелік друкованих бланків звітів
------------------------------------------------
Довідники:
Оновлено довідник "Податкова інспекція" зміни від 12.06.2018
Оновлено довідник "Пільги" згідно змін від 30.05.2018
------------------------------------------------
Виправлено помилки:
Виправлено помилку в роботі компоненти SpreadsheetGear
Виправлено помилку відображення та друку квитанції замість Рішення комісії з питань рогляду скарг
Виправлено помилку імпорту квитанції/рішень у відповідності до чар-коду, а не до назви
Виправлено помилку введеня назви головного підприємства більшої за 100 символів в налаштуваннях філії
Виправлено помилку фільтрації по числовим полям в списку звітів
Виправлено помилки при перевірці імпортованих пн/рк зі списку "Накладні"
------------------------------------------------
Додано форми ДФСУ:
J/F0200120 - Податкова декларація з податку на додану вартість
J0200520/F0200420 - Додаток 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість
J/F0215220 - Додаток 2. Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду
J0200620/F0200520 - Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування
J/F0299820 - Додаток 4. ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування
J/F0215120 - Додаток 5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
J/F0299320 - Додаток 6. Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів
J/F0215720 - Додаток 7. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях
J/F0215820 - Додаток 8. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)
J/F0215320 - Додаток 9. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг
J/F0217020 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ
J0902203 - Звіт про фінансовий стан (Баланс)
J0902303 - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
J0902603 - Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
J0902703 - Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
J0902803 - Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
J/F1403501 - Рішення про недоліки
J/F1403601 - Копія розпорядження
J/F1303201 - Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі
J/F1403201 - Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі
J/F1303101 - Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі
J/F1403101 - Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі
Додано форми ФСС з ТВП:
C0102101 - Договір про подання електронних документів до Фонду
Змінено форми ДФСУ:
J0902202 - Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)
J0902302 - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)
J0902602 - Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)
J0902702 - Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом
J/F1303101 - Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі
J/F1303201 - Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі
J/F1303301 - Заява щодо ліцензії на виробництво
Змінено форми ПФУ:
Е04І - Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів
P08B - Відомості про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
Змінено форми звітності державних підприємств
S3000308 - Звіт про виконання фінансового плану підприємства
Змінено форми первинних документів:
PD1C8201 - Акт (без ПДВ)
PD1C8202 - Акт (ціна без ПДВ)
PD1C8203 - Акт (ціна з ПДВ)
PD1C8204 - Рахунок на оплату (без ПДВ)
PD1C8205 - Рахунок на оплату (ціна без ПДВ)
PD1C8206 - Рахунок на оплату (ціна з ПДВ)
PD1C8207 - Видаткова накладна (без ПДВ)
PD1C8208 - Видаткова накладна (ціна без ПДВ)
PD1C8209 - Видаткова накладна (ціна з ПДВ)
Змінено логічні перевірки для звітів ДФСУ:
F0200119 - Податкова декларація з податку на додану вартість
J/F1201209 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)
J/F3040611 - Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
J/F0810501 - Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води


Зміни у версії 5.2.1:

Додано функціонал:
Додано перевірку ПІБ керівника та назви підприємства з даними ЄДР під час створення звіту J/F1392001 - Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
Додано меседж-бокс з повідомленням про помилку, якщо імпортується документ в відмінному від pdf форматі для звіту J/F1360102 - Документ довільного формату
Доопрацьовано відображення інформації по коригуванням. Кнопка "Переглянути коригування" доступна в списку "Накладні" тільки для тих, по яким є зареєстровані РК
Реалізовано додаткову перевірку тексту квитанції №2 звіту ЄСВ та відповідне відображення кольором звіту у списку звітів
Доопрацьовано механізм створення/копіювання звітів у відповідному для них стані
Реалізовано відображення відповідей у табличному вигляді для банківської звітності
Додано сортування в табличному вигляді для банківської звітності та відповідей до неї
Система безпеки. Додано можливість встановлювати параметри паролів
Система безпеки. Реалізовано налаштування блокування/призупинення облікового запису після певної кількості неуспішних спроб входу
Доопрацьовано відображення квитанцій J/F1490901 - КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних
Додано можливість розкриття дерево рядків для звіту "Інформація на основі зареєстрованих коригувань"
Доопрацьовано та приведено логіку пункту "Відновити значення" у відповідність до логіки пункту "Відновити звіт"
Додано попередження для звіту J/F1313201 - СКАРГА на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Додано можливість створення звіту J/F1313201 - СКАРГА на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з додатком
Переведено до звітів, які не подаються в електронному вигляді, звіт C06001021 Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП
Доопрацьовано привязку до ПН/РК квитанції №3 для звіту J/F1413201 - РІШЕННЯ Комісії з питань розгляду скарг
Додано нові статуси до розділу "Моніторинг" для ПН/РК
Доопрацьовано розрахунок атрибуту "Межа реєстрації" для РК на зменшення
Реалізовано можливість друку сертифікатів АЦСК "Masterkey" та інших АЦСК
Реалізовано масову обробку полів ПН/РК
Доопрацьовано механізм імпорту звітів, зокрема реквізитів співробітників для звіту ЄСВ
Оновлено common_types ДФС
Реалізовано інтеграційну службу з іншими ERP-системами
------------------------------------------------
Довідники:
Оновлено довідник "КОАТУУ" зміни від 26.04.2018
Оновлено довідник НПП
Оновлено довідник "Відділення ФСС" (зміни від 23.01.2018)
------------------------------------------------
Виправлено помилки:
Виправлено помилку вибору стану звіту під час створення J0902402 - Звіт про прибутки і збитки банку
Виправлено помилку вибору стану звіту для звітів до контролюючих органів, відміних від ДФСУ
Виправлено помилку при спробі створити J/F0217019 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ на підставі квартального звіту J/F0200119 - Податкова декларація з податку на додану вартість
Виправлено помилку перезапису нового сертифікату співробітника на старий під час підписання звіту
Виправлено помилку розрахунку деяких полів звіту J/F0500105 - 1 ДФ. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку у табличному режимі відображення
------------------------------------------------
Змінено форми ДФСУ:
J/F1312603 - ПОВІДОМЛЕННЯ щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
J/F1313201 - СКАРГА на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
J/F1312002 - 20-ОПП. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
J/F1391401 - Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
J0101911 - Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
J/F1401703 - витяг з реєстру платників податку на додану вартість
J/F1412303 - РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків
J/F1413301 - РІШЕННЯ про неврахування Таблиці даних платника податків
Змінено форми ФСС з ТВП:
C0600102 - Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП
C0101408 - Ф14-ФСС з ТВП (за I квартал). Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
Додано логічні перевірки для звітів ДФСУ:
J/F1201209 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)
Змінено логічні перевірки для звітів ДФСУ:
J/F3040611 - Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
J/F0500105 - 1 ДФ. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
J/F1201209 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)


Зміни у версії 5.2.0:

Додано функціонал:
Додано інформацію про участь коду ДКПП в моніторингу ПН/РК
Внесено зміни в перелік кодів УКТ ЗЕД, що беруть участь в моніторингу ПН/РК (зміни від 21.03.2018)
Додано автоматичне створення звіту J/F1313301 - Заява про відкликання на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН на основі отриманого рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК
Для колонки "Моніторинг" в списку накладних додано можливість відкриття по кліку всіх документів, що подаються користувачем у разі призупинення реєстрації ПН/РК
Додано механізм масового копіювання ПН/РК
До колонки "Номер накладної (для РК)" в списку накладних додано дату складання накладної (для РК), назва колонки тепер «Номер та дата ПН (для РК)»
Реалізовано відображення даних податкової накладної з врахуванням всіх зареєстрованих РК
Доопрацьований імпорт з dbf-файлів для таблиць 5-9 звіту ЄСВ в частині конвертації розділових знаків в полях ПІБ
Доопрацьовано форму рахунку на отримання ліцензії для ФОП з відсутнім кодом ЄДРПОУ в сертифікаті
Додано можливість замовити послугу "Зміна атрибутів сертифікатів"
Додано табличне представлення відображення розрахунків коригувань
Розширено перелік статусів колонки "Статус за квитанцією" для списку накладних
Додано відображення номеру структурного підрозділу в колонці "Найменування" для звіту 2S0300213 - 6-ПВ. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання та 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"
Реалізовано автоматичне заповнення полів акцизної накладної та запитів в СЕАРП даними з сертифіката працівника, який підписує акцизну накладну
Доопрацьовано утиліту адміністрування
Змінено текст в майстрі створення підприємства стосовно створення заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів
Додано сертифікат OCSP-сервера Акредитованого центру сертифікації ключів «Україна»
------------------------------------------------
Довідники:
Оновлено довідник "КЗЕП"
Оновлено довідник "Бюджетний класифікатор" згідно Наказу мінфіну №392 від 29.03.2018
Оновлено довідник "Країни"
Оновлено довідник "Валюти"
Оновлено довідник "Пільги" зміни від 06.04.2018
Оновлено довідник "Класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ)" зміни від 30.05.2017
Оновлено довідник "Податкова інспекція" зміни від 11.04.2018
------------------------------------------------
Виправлено помилки:
Виправлено помилку формування після xml-файлу після натискання кнопки "Відновити значення поля" в звіті S1001011 - № 10-зез (квартальна)
Виправлено помилку виведення текстом значення поля в розділі II та III при заповненні вартості валюти і вартості в національній валюті для звіту J0700205 - Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
------------------------------------------------
Змінено форми ДФСУ:
J/F1201209 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)
F1301801 - Запит про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв для заповнення податкової декларацiї про майновий стан i доходи/декларацiї про доходи та витрати осiб, якi звернулись за призначенням житлових субсидiй
J/F1412303 - Повідомлення щодо врахування або неврахування інформації з Таблиці даних платника податків
J/F1312602 - ПОВІДОМЛЕННЯ щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
J/F1204101 - Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового
J/F1204201 - Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв
J/F1392001 - Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
J/F1413201 - РІШЕННЯ Комісії з питань розгляду скарг
J/F1312602 - ПОВІДОМЛЕННЯ щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
J/F1313201 - СКАРГА на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Змінено форми ДССУ:
S0301114 - 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S1616007 - 31-авто (кварт). Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
S1001011 - 10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001402 - 2К-П інв (два рази на рік). Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
Змінено форми ФСС з ТВП:
C0600102 - Заява-розрахунок для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП
Змінено форми первинних документів:
PDVKO001 - Видатковий касовий ордер
PD1C8202 - Акт (ціна без ПДВ)
PD1C8203 - Акт (ціна з ПДВ)
PD1C8204 - Рахунок на оплату (без ПДВ)
PD1C8205 - Рахунок на оплату (ціна без ПДВ)
PD1C8206 - Рахунок на оплату (ціна з ПДВ)
PD1C8210 - Акт звіряння
PDVKO002 - Видатковий касовий ордер
PDKO4002 - Аркуш касової книги
Додано логічні перевірки для звітів ДФСУ:
J/F1201009 - Податкова накладна
J/F1201109 - Додаток до податкової накладної (Додаток 1)
J/F1201209 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)
J/F0217019 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J/F3040611 - Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
Змінено логічні перевірки для звітів ДФСУ:
J/F0215119 - Додаток 5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Популярные файлы

Больше

Недавно обновлено

Больше
Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2018
Audio Streamed by the BroadWave Streaming Audio Server by NCH Software.