Постанова №1013 від 9.12.2015 року “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” PDF Печать
14.12.2015 14:59

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2015 р. № 1013

м. Київ

Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ, закладів та організацій, у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників підвищуються відповідно до збільшення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з встановленням з 1 грудня 2015 р. у штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери у таких розмірах:

1 тарифного розряду 1378 гривень;

2 тарифного розряду 1383 гривні;

3 тарифного розряду 1393 гривні;

4 тарифного розряду 1414 гривень;

5 тарифного розряду 1514 гривень;

6 тарифного розряду 1614 гривень;

7 тарифного розряду 1714 гривень;

8 тарифного розряду 1825 гривень;

9 тарифного розряду 1925 гривень;

10 тарифного розряду 2026 гривень;

11 тарифного розряду 2193 гривні;

12 тарифного розряду 2360 гривень;

13 тарифного розряду 2527 гривень;

14 тарифного розряду 2693 гривні;

15 тарифного розряду 2872 гривні;

16 тарифного розряду 3105 гривень;

17 тарифного розряду 3339 гривень;

18 тарифного розряду 3573 гривні;

19 тарифного розряду 3806 гривень;

20 тарифного розряду 4051 гривня;

21 тарифного розряду 4285 гривень;

22 тарифного розряду 4519 гривень;

23 тарифного розряду 4753 гривні;

24 тарифного розряду 4853 гривні;

25 тарифного розряду — 5020 гривень;

2) у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ, закладів та організацій, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються з 1 грудня 2015 р. на 10 відсотків посадові оклади працівників, розміри яких затверджено:

постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 “Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 69, ст. 2637);

постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 800 “Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2312);

постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994);

постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552 “Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1837);

3) у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються на 25 відсотків посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено:

розпорядженням Президента України від 8 січня 1992 р. № 22 “Про посадовий оклад Прем’єр-міністра України”;

постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 362 “Про умови оплати праці і матеріально-побутового забезпечення працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 423; 2004 р., № 46, ст. 3040);

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 323 “Про умови оплати праці керівних працівників Центру технічних засобів управління і телекомунікаційних систем Кабінету Міністрів України” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1816; 2007 р., № 66, ст. 2546);

додатками 1—37, 431, 432, 48—55 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632);

постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 495 “Про умови оплати праці працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1104; 2012 р., № 65, ст. 2664);

додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904 “Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1945; 2007 р., № 71, ст. 2672), крім посадових окладів генерального директора, заступника генерального директора;

постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 907 “Про умови оплати праці працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві, що належать до категорій посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1948; 2007 р., № 64, ст. 2501);

постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1428 “Про умови оплати праці працівників Національної служби посередництва і примирення та її відділень” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2807; 2007 р., № 55, ст. 2214), крім посадових окладів голови, першого заступника голови, заступника голови;

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 763 “Про умови оплати праці працівників Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, віднесених до категорій посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1551, № 64, ст. 2500);

постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1085 “Про умови оплати праці працівників Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3261; 2015 р., № 80, ст. 2669);

постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 505 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1697; 2015 р., № 80, ст. 2668);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 512 “Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1547);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 520 “Про оплату праці членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1555; 2015 р., № 72 ст. 2366);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 521 “Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1556);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522 “Про оплату праці Голови, заступників Голови, секретаря та членів Центральної виборчої комісії” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1557; 2007 р., № 38, ст. 1524);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 523 “Про оплату праці Керівника та заступника Керівника Апарату Верховної Ради України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1558);

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 524 “Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1559).

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів  вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 р., з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 р. перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року.

Для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 р. відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 29, ст. 1471).

4. Керівникам установ, закладів, організацій окремих галузей бюджетної сфери та органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій, відповідних органів з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати).

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 грудня 2015 року.

Прем’єр - міністр України

А.  Яценюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. № 865 “Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 906; 2003 р., № 17, ст. 773; 2004 р., № 21, ст. 1435; 2005 р., № 30, ст. 1825; 2012 р., № 18, ст. 657):

1) пункт 4 виключити;

2) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Форма довідки про заробітну плату, що подається для призначення пенсії державним службовцям, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Міністерством соціальної політики.”;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. У всіх випадках призначення пенсій заробіток для призначення пенсії не може перевищувати сум заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на момент призначення пенсій.”.

2. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2015 р., № 76, ст. 2527) після цифр і слова “1012 гривень” доповнити словами і цифрами “, з 1 грудня 2015 р. — 1113 гривень”.

3. У Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 29, ст. 1471; 2006 р., № 20, ст. 1484; 2007 р., № 52, ст. 2113; 2008 р., № 20, ст. 569; 2012 р., № 45, ст. 1759; 2014 р., № 14, ст. 426; 2015 р., № 73, ст. 2404):

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку;”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. У разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації, зазначеного у пункті 11 цього Порядку.

Приклади проведення індексації грошових доходів громадян у разі їх підвищення наведено у додатку 4.

У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції під час визначення розміру підвищення грошових доходів у зв’язку з індексацією враховується рівень такого підвищення.

Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить розмір підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.

Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено у додатку 5.

У разі коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищив 10 відсотків, Кабінет Міністрів України приймає рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України “Про індексацію грошових доходів населення” та положень цього Порядку.”;

3) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.”;

4) пункт 9 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Після звільнення пенсіонера з роботи обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації пенсії здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення його пенсії.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

5) пункти 101 і 102 викласти в такій редакції:

“101. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюється починаючи з місяця, в якому їх призначено.

У разі коли в результаті перерахунку пенсій за рішеннями судів, які набрали законної сили, виплати перерахованих сум до пенсії фактично не здійснені і строки їх виплати не визначені, місяць, в якому значення індексу споживчих цін було прийнято за 1 або 100 відсотків, для визначення індексації пенсії не змінюється.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації матеріального забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в якому розпочата відповідна виплата.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії.

У разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав право на отримання стипендії, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації цієї стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено у навчальному закладі до переведення.

У разі збільшення учням і студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії як таким, що мають 10—12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності “5” за п’ятибальною шкалою оцінювання, а також призначення інших академічних стипендій за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами (стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії), обчислення індексу споживчих цін для індексації стипендії продовжує здійснюватися з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії.

102. Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.”;

6) пункт 103 виключити;

7) додатки 4 і 5 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013)

ПРИКЛАДИ
проведення індексації грошових доходів населення
у разі їх підвищення

Приклад 1. Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у грудні 2015 р. становить 1994,7 гривні, з них:

1500 гривень — посадовий оклад;

494,7 гривні — індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 35,9 відсотка, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1378 гривень (1378 х 35,9 : 100 = 494,7).

При цьому у грудні 2015 р. відбувається підвищення посадового окладу працівника на 500 гривень.

Посадовий оклад працівника після підвищення становить 2000 гривень (1500 + 500).

У зв’язку з тим, що розмір підвищення посадового окладу у грудні (500 гривень) перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (494,7 гривні), сума індексації у місяці підвищення не нараховується.

Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з січня 2016 року.

Приклад 2. Після підвищення заробітної плати у грудні 2015 р. наступне підвищення відбувається у травні 2016 року.

Величина приросту індексу споживчих цін, розрахована з січня 2016 р., у травні 2016 р. становить 5 відсотків.

Посадовий оклад працівника до підвищення становить 2000 гривень. Крім того, у травні працівник отримує індексацію 72,5 гривні, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 5 відсотків, виходячи з умовного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у травні — 1450 гривень (1450 х 5 : 100 = 72,5).

Також працівник отримує премію у розмірі 20 відсотків посадового окладу, яка становить 400 гривень (2000 х 20 : 100).

Усього заробітна плата до підвищення становить 2400 гривень (2000 + 400), а з урахуванням індексації — 2472,5 гривні (2000 + 72,5 + 400).

Посадовий оклад підвищується на 100 гривень і становить 2100 гривень (2000 + 100), відповідно зростає розмір премії, який становить 420 гривень (2100 х 20 : 100).

У зв’язку з підвищенням посадового окладу під час порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру виплати.

З урахуванням суми підвищення посадового окладу та розміру премії заробітна плата після підвищення становить 2520 гривень (2100 + 420).

Отже, сума підвищення заробітної плати у травні становить 120 гривень (2520—2400).

У зв’язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні (120 гривень) перевищує суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (72,5 гривні), у травні 2016 р. сума індексації не нараховується.

Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з червня 2016 року.

Приклад 3. Підвищення посадового окладу відбулося у грудні 2015 року.

Заробітна плата працівника у грудні 2015 р. становить 2400 гривень, з них:

2000 гривень — посадовий оклад;

400 гривень (20 відсотків посадового окладу (2000 х 20 : 100) — премія.

Наступне підвищення посадового окладу передбачається здійснити у грудні 2016 року.

Для проведення індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком із січня 2016 року.

При цьому у вересні 2016 р. індекс споживчих цін перевищує 10 відсотків і становить 10,5 відсотка.

Абзацом одинадцятим пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення передбачено, що у разі, коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищив 10 відсотків, Кабінет Міністрів України приймає рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення.

Враховуючи, що індекс споживчих цін у вересні 2016 р. перевищив 10 відсотків, здійснюється підвищення заробітної плати з урахуванням надбавок, доплат та премій з тим, щоб підвищення заробітної плати перевищило суму індексації, що склалась на момент підвищення.

Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013)

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових
доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням
прогнозного рівня інфляції

Обчислення суми індексації здійснюється на прикладі розрахунку заробітної плати.

Індексація щодо інших грошових доходів проводиться в такому самому порядку.

Заробітна плата у грудні 2015 р. становить 2000 гривень.

Підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції здійснюється починаючи з 1 січня 2016 року. При цьому обсяг підвищення заробітної плати з урахуванням попередньої суми індексації (у разі її нарахування) повинен перевищувати таку суму індексації.

Обсяг підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. визначено у сумі 50 гривень.

Таким чином, загальний дохід працівника за січень 2016 р. становить 2050 гривень (2000 + 50).

Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом починаючи з лютого 2016 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком та суми індексації.

Обчислення здійснюється до перевищення нарахованої суми індексації розміру підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. (50 гривень).

Індексація визначається виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що становить 1378 гривень.

Обчислення індексу споживчих цін та індексації:

 

Індекс споживчих цін, відсотків

Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотків

Сума індексації, гривень

до попереднього місяця за даними Держстату (дані умовні)

для визначення суми індексації

2016 рік
січень

101,1

місяць підвищення доходу

 

 

лютий

101,6

101,6

 

 

березень

102,3

102,3

 

 

квітень

 

 

1,6

(1,016 х 100 – 100)

22,05

(1378 х 1,6 : 100)

травень

 

 

3,9

(1,016 х 1,023 х 100 – 100)

53,74

(1378 х 3,9 : 100

 

З урахуванням індексу споживчих цін за березень 2016 р., на підставі якого нарахована сума індексації (53,74 гривні) перевищує розмір підвищення заробітної плати (50 гривень), починаючи з травня 2016 р. відновлюється індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу споживчих цін (3,9 відсотка) або здійснюється чергове підвищення заробітної плати працівників випереджаючим шляхом, яке повинне перевищити суму індексації у травні 2016 р. (53,74 гривні).

У разі відновлення індексації розмір заробітної плати за травень 2016 р. разом із сумою індексації повинен становити 2053,74 гривні (2000 + 53,74). Тобто працівникові виплачується більша за величиною заробітна плата за травень 2016 р., а саме – на величину індексації (53,74 гривні) замість підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом (50 гривень).

Подальша індексація повинна проводитись із застосуванням індексів, визначених згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення.”.

 

Комментарии 

 
+3 # Тетяна Тадеївна 17.12.2015 11:05
Доброго дня! Скажіть будь-ласка, у грудні на розмір індексації, що залишився після підвищення, потрібно надати премію чи доплату за складність, щоб обнулити індексацію. Чи буде ця премія на постійній основі, чи лише одноразова у грудні, а так як у місяці підвищення окладів для порівняння зарплати для визначення індексації враховують усі виплати (і разові), то у січні і надалі не буде ні індексації, ні премії чи доплати? Дякую.
 
 
+1 # Administrator 17.12.2015 11:43
"У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру" п.5 порядку 1078
Чому Ви вирішили, що разові виплати враховуються? Не враховуються. Разова виплата премія не впливає на індексацію.
 
 
0 # Люба_16 17.12.2015 11:45
Доброго дня! Скажіть будь-ласка чи підвищуються оклади держслужбовців в яких посадові оклади встановлені на рівні мінімальної заробітної плати, згідно постанови № 1013 та роз’яснення Мінсоцполітики від 16.12.15 р. Дякую.
 
 
0 # Administrator 17.12.2015 16:59
Якщо оклади визначено згідно постанови 268 (додатками 1—37, 43, 48—55), то підвищуються.
"у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються на 25 відсотків посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено..." п. 3 постанови 1013
 
 
-1 # Тетяна Тадеївна 17.12.2015 14:23
То це розуміти, що премія чи доплата за складність, що повинна обнулити індексацію, мала би бути на постійній основі? Наприклад, заробітна плата прибиральниці становить 2250,12грн.(1378,00-оклад, 872,12-індексація) У грудні 2015р. її оклад не міняється, проте для обнулення індексації потрібно надати премію у розмірі 872,12грн. чи 873,00грн. Яка заробітна плата буде у неї в січні 2016р.?
 
 
+1 # Administrator 17.12.2015 16:35
У січні 2016 року буде лише 1378 грн., якщо премії не нададуть у січні 2016 року (і в грудні премію виплатять в цілях перекрити суму індексації).
У такому випадку прибиральниця може написати заяву у відділ охорони праці, для перевірки правильності нарахування їй доходу, та в суд - на погіршення умов оплати праці без попередження. Якщо все буде чесно, то індексацію їй повернуть, а керівництво підприємства чекають перевірки та штрафи.
 
 
0 # Тетяна Тадеївна 20.12.2015 15:25
Дякую! Підкажіть, будь-ласка, ще таке: чи повинна установа згідно цієї постанови "обнуляти" індексацію, крім шляхом підвищення окладів за новою ЄТС з 01.12.2015р., чи кому залишилася індексація - надалі оплачувати? А не так, як пропонують - встановлювати доплати і премії на суму індексації? І чи правомірно, що фінвідділ не закладає індексацію у бюджеті на 2016р., через брак коштів, і яка відповідальніст ь в установи за її невиплату?
 
 
0 # Galina U. 20.12.2015 09:58
Добрий день!Підкажіть Будь ласка у прибиральниці теж підвищується оклад на 25%
 
 
0 # Administrator 21.12.2015 10:36
Ні.
 
 
0 # татьяна 21.12.2015 12:52
Якщо оклади визначено згідно постанови 268 (додатками 1—37, 43, 48—55), то підвищуються.
"у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються на 25 відсотків посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено..." п. 3 постанови 1013
 
 
-1 # татьяна 21.12.2015 12:59
я щемлеворядник сільської ради скажіть мені при окладі 1378,рангі 55,та вислугі років 429 підвищення не буде згідно постанови 1013
 
 
0 # Administrator 21.12.2015 19:40
Якщо посадові оклади штатного розпису встановлені згідно постанови №482, то повинно бути підвищення відносно окладу 1378 грн.
 
 
+1 # Тетяна Анатоліївна 21.12.2015 15:55
Я спец.з бух.обліку підкажіть будь ласака чи я правильно розумію постанову 1013 мій оклад1378 ранг55 вислуга286,60 індексація 840,12після підвищення з1.12.2015р оклад 1722,5 ранг55 висл.355,5 премія840 всього3006
 
 
+1 # Administrator 21.12.2015 19:10
Згідно листа Мінсоцполітики, мова йде про підвищення посадових окладів встановлених на рівні мінімальної заробітної плати:
"Підвищенню на 25 відсотків підлягають посадові оклади, встановлені в штатних розписах, у розмірах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 482 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету", якою установлено, що у разі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати" лист Мінсоцполітики від 16.12.2015 р. №19113/0/14-15/13
 
 
0 # Даник 27.12.2015 18:18
Скажіть будь ласка, якщо я працюю вчителем . На серпень 2015 р. у мене було 16.5 годин перевірки зошитів . Із вересня 2015 стало 17.5 годин , то чи мені можна нарахувати індексацію . Якщо ні, то з якого місяця тоді можна буде нараховувати?
 
 
0 # Administrator 29.12.2015 10:27
У вересні 2015 року підвищувалися посадові оклади. Цей місяць став базовим місяцем для більшості працівників. У вересні повинні були вирахувати фіксовану суму індексації. Поточної індексації не буде, принаймні, до лютого 2016 року.
Підвищення лише педнавантаження ніяк не впливає ні на базовий місяць, ні на індексацію.
 
 
0 # Анастасія 06.01.2016 10:01
Подскажите, если в библиотекаря уже до выпуска постановления КМУ 1013 была доплата 50%, то теперь на основание какого НПА можно выдать приказ (о премии)и какой вид денежной выплатой я смогу перекрыть индексацыю. Буду сильно благодарна за помощь...
 
 
-1 # Administrator 06.01.2016 21:52
Раз нечем "перекрывать" индексацию, то в чём вопрос? Если повышен оклад, можна установить или увеличить доплату на максимально возможную сумму. Часть индексации "перекрывается" этим повышением, оставшаяся часть индексации продолжает выплачиваться. Если оклад не повышается, то индексация начисляется и выплачивается без изменений.
 
 
-1 # Анастасія 06.01.2016 10:07
а що робити з викладачами, якщо їм виплачували в повному розмірі 20% за престижність? Як їм тепер перекрити індексаціію, яким видом виплати, яка не має одноразового характеру?
 
 
0 # Administrator 06.01.2016 21:54
Таж сама відповідь, що й на запитання вище. Є можливість зробити підвищення, робите та зменшуєте індексацію. Раз немає можливості підвищувати оклад та доплати, то все залишається без змін.
 
 
0 # Ганна 07.01.2016 18:10
Трудовой стаж государственног о служащего землеустроителя сельского совета составляет 19 лет, скажите пожалуйста при окладе 1378 грн. имею ли я право на повышение оклада на 25% согласно постановления № 1013 от 09.12.2015 года, а также положена ли индексация мне
 
 
0 # Administrator 11.01.2016 01:53
Нет. Оклад 1378 грн и есть оклад с повышением 25%. Индексация положена на общих основаниях.
 
 
+1 # Анна михайловна 07.01.2016 18:23
Специалист 2 категории-землеустроитель сельского совета при окладе 1378 грн.,скажите пожалуйста имею ли я право на повышение оклада на 25% согласно постановления № 1013 от 09.12.2015 года
 
 
0 # Administrator 11.01.2016 01:36
Нет. Оклад 1378 грн и есть оклад с повышением 25%.
С 2006 года оклад госслужащего в среднем 600 грн. (Постановление КМУ №268 от 9.03.2006 года). После внесения изменений постановлением №34 от 6.02.2008 года оклади увеличились на 45% (600+45%=870 грн.). И внесение изменения постановлением №1013 от 9.12.2015 увеличивает оклад ещё на 25% (870*25%=1088 грн.). Но поскольку минимальная заработная плата составляет 1378 грн. - оклады "подтягивают" к этой цифре.
 
 
0 # Ганна 14.01.2016 20:57
Спасибо за ответ, но еще меня интересует такой вопрос. Скажите пожалуйста, какой процент индексации должен применяться в январе месяце этого года.(именно процент)при окладе 1378 грн.
 
 
0 # Administrator 14.01.2016 22:50
Оклад повысился до 1378 грн. в сентябре 2015 года? Тогда в январе 2016 года индексации не будет.
 
 
0 # Мария 21.01.2016 20:13
а почему писалось что от индексации не убежать у 1-3 розряда, тоесть она осталась?
 
 
0 # Administrator 21.01.2016 20:19
У 1-3 разряда с индексацией вообще ничего не меняется, оклады не повышались. А по остальным разрядам можно уменьшить индексацию насколько это возможно подняв доплаты и надбавки.
 
 
0 # Мария 21.01.2016 20:27
Тогда получается,что 1-3 розрядам индексацию виплачиваем с 01,01,2016 года в томже размере. что и раньше ( фиксованую) и доследующого повишения ставок?
f
 
 
0 # Administrator 22.01.2016 00:13
Да.
 
 
0 # Світлана Іванівна 22.01.2016 10:31
Я працівник культури. Мій оклад з грудня 2015 року складає 1825, премію замість індексації нарахували 981,00. В січні мені нарахують тільки заробітну плату 1825,00. Індексація сказати обнулилась. І так мій дохід в січні зменшився на 650 грн, без письмового попередження. Це є порушенням?
 
 
0 # Administrator 22.01.2016 18:30
Так. Якщо премія була одноразовою, вона не впливає на індексацію: " У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру"[/i] п. 5 порядку 1078
"...премії, які мають постійний характер. Тобто, які виплачуються не один раз на рік, а наприклад: щомісячно, щоквартально, раз в півріччя (два рази на рік)"
Минсоцполитики от 03.03.2014 г. № 237/13/84-14
Якщо у Вас погіршилися умови (оплата) праці без письмового з Вами угодження за 2 місяці до настання таких умов - то це порушення закону про працю ст.103 КЗпП.
За невиплату встановлених законом виплат (в т.ч. індексації) настає адміністративна і навіть кримінальна відповідальніст ь (ст. 15 ЗУ 1282, ст. 265 КЗпП, ч. 1 ст. 41 КУпАП, ч.1 ст.172 ККУ, ч. 1,2 ст. 175 ККУ). Для бюджетних організацій також ст. 164-2 КУпАП.
 
 
0 # світлана павлівна 22.01.2016 20:27
скажіть будь-ласка чи перерахуютьпенс ію.працювала землевпоряднико м в сільській раді.на пенсії з 2007року
 
 
0 # Татьяна.polish 27.01.2016 11:29
ми вже заплутались. на сайті бухгалтер com.ua було написано про обнулення індексації всім працівникам навіть 1-3 розряду, і що керіники мають спрямувати на це премії, доплати. і що одноразова премія в грудні буде впливати на втрату індексації в подальшоу. то як бути?
 
 
0 # Administrator 27.01.2016 14:45
Одноразова премія не може впливати на індексацію. Тим більше для 1-3 розрядів, у яких не відбулося підвищення окладів.
"У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати" п.5 порядку 1078
Те, що навіть спеціалісти Мінсоцполітики пішли на порушення Закону, говорить про абсолютну некомпетентніст ь та халатне відношення до своїх обов'язків.
В даному випадку важко щось коментувати, якщо закони не виконуються.
Можна сказати тільки одне: є Закон, а є різного роду газетні статті спеціалістів, що суперечать закону. Закон залишиться, а ті спеціалісти, при інших обставинах, будуть відмовлятися від свої слів.
Краще робити те, що не суперечить Закону.
 
 
0 # Татьяна.polish 27.01.2016 14:55
Дякую за відповідь
 
 
0 # Наталія 29.01.2016 15:43
Працюю бухгалтером відділу освіти 10 років,у жовтні: оклад 1558 +20% за над.роботу-311,60+індексація-745,19= 2614,79
у листопаді:анало гічно - 2614,79
у грудні: оклад- 1714 + 20%-342,80 +премія(індекс) -558 = 2614,80
у січні: оклад -1714 +20% - 342,8= 2056,80
в результаті- я збідніла на 557,99 грн,з моєю зарплатнею правильно провели розрахунки?
 
 
0 # Administrator 29.01.2016 15:52
Теоретично правильно. Але якщо премія разова, то вона не може перекрити індексацію.
"У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру" п.5 порядку 1078
 
 
0 # Наталія 02.02.2016 14:45
премія разова була
 
 
0 # Ольга Володимирівна 02.02.2016 15:21
Чи здійснюється виплата надбавки згідно з постановою КМУ № 732 в 2016 році працівникам управління соціального захисту населення, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, постанова почала діяти в 2015 році, але надбавка установлювалась щомісячна?
 
 
0 # Administrator 05.02.2016 22:02
На виплату зазначеної надбавки Урядом виділено з Державного бюджету України на 2015 рік 56 млн грн. Залишається визначитися з бюджетом 2016 року, чи закладені туди кошти для виплати надбавки.
 
 
0 # Оксана 05.02.2016 15:30
Станом на 01.02.2016 року (в приватного підприємця) в одного працюючого з/пл. становить 1700грн.+індекс.1014,21грн.,в іншого-1378грн+індекс.752,28грн.Роботодавець планує підвищити з/пл.з лютого на 200 і 100грн.відповідно.Місяць лютий тоді буде базовим.Як тоді бути з раніше нарахованою індексацією і в якому розмірі її виплачувати відповідно до постанови №1013?
 
 
0 # Administrator 05.02.2016 21:32
Якщо підвищення буде у лютому, то індексацію потрібно брати з розрахунку лютого. На даний момент у лютому буде така ж сума індексації, як і у січні. Щодо підвищення доходу. Якщо мається на увазі підвищення окладу, то сума індексації зменшиться на суму підвищення і в такому розмірі буде виплачуватися до наступного підвищення окладу. Якщо підвищуються інші складові зарплати без підвищення окладу, то ні на суму індексації, ні на "базовий" місяць це не вплине (п.4 порядку 1078)
 
 
0 # мирослава 09.02.2016 09:40
у мене оклад 2193 +30% за стаж+20% за престиш.Чи положена мені індиксація Іяка це буде сума дякую
 
 
0 # Administrator 09.02.2016 12:05
Підвищення окладу було в грудні 2015 року? На який місяць Вас цікавить індексація?
 
 
0 # мирослава 09.02.2016 19:07
яка буде індиксація у лютому
 
 
0 # Administrator 09.02.2016 21:52
Відповідно базовому місяцю по таблиці
 
 
0 # Анатолий Данилович М 10.02.2016 15:42
Повышение заработной платы согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2015 года № 1013 распространяетс я ли на перерасчет пенсии?
 
 
0 # Administrator 12.02.2016 11:12
Данное постановление вносит изменения в систему оплаты по тарифной сетке и в порядок 1078. К пенсии и её перерасчету оно отношения не имеет.
 
 
0 # IRA 11.02.2016 20:10
Я працюю техпрацівником у мене оклад 1383 грн.Чи положена мені індиксація . І яка це буде сума?
 
 
0 # Administrator 12.02.2016 11:14
Індексація нараховується відносно місяця підвищення посадового окладу (базового місяця). Коли у Вас це відбувалося?
 
 
0 # іруся 22.02.2016 15:53
Я бухгалтер І категорії в ОМС чи маю право на підвищення окладу на 25 %, якщо у мене мінімальна заробітна плата 1378грн.на 01.10.2015р.
 
 
0 # Administrator 22.02.2016 16:58
Повинні були надати доповнення та роз'яснення до постанови №1013. На сьогодні їх ще не бачив. Але, як було роз'яснення, у Вашому випадку 1378 грн це і є оклад з підвищенням та наближений до мінімальної заробітної плати.
Приблизний розрахунок:
З 2006 року оклад держслужбовця в середньому 600 грн. (Постанова КМУ №268 від 9.03.2006 року). Після внесення змін постановою №34 від 6.02.2008 року оклади збільшилися на 45% (600+45%=870 грн.). І внесення змін постановою №1013 від 9.12.2015 року збільшує оклад ще на 25% (870*25%=1088 грн.). Але оскільки мінімальна заробітна плата встановлена (до вересня 2015 року 1218 грн, після 1378 грн.) - оклади "підтягують" до цієї цифри. Тому, до постанови №1013 оклади фактично складали близько 870 грн, їх "підтягували" до мінімальної 1218/1378 грн, після підвищення на 25% вони склали близько 1100 грн, але все одно менше мінімальної. І їх знову "підтянули" до мінімальної заробітної плати.
Можливо, в нових роз'ясненнях до постанови №1013 будуть якісь зміни в бік покращення оплати праці певних категорій держслужбовців.
 
 
0 # Olqa 26.02.2016 09:22
Підскажіть будь ласка, якщо на підприємтсві працюєш не повний рік, чи виплатиться індексація? якщо працівника було переведено на іншу посаду в межах закладу чи буде виплечено індексацію? за який взагалі період вона виплачується, а також якій категорії працівників підлягають для її нарахування? Дякую
 
 
0 # Administrator 26.02.2016 10:48
Індексації підлягають доходи всіх категорій працівників.
"Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру" п.2 порядку 1078

Нарахування індексації також не залежить від того, скільки пропрацював працівник на підприємстві і який у нього дохід. Головним показником для нарахування індексації є "базовий" місяць. До 1.12.2015 року це місяць підвищення доходу або місяць прийому на роботу (основні критерії без нюансів). Після 1.12.2015 року - це місяць підвищення посадового окладу. Тому, прийнято працівника чи переведено на іншу посаду - дата останнього підвищення окладу по посаді буде "базовим" місяцем.

З першого за базовим місяця починається розрахунок порогу індексації (за кожний місяць Держстат дає індекси і вони перемножуються) і якщо поріг індексації перевищив 101% (до 1.01.2016 року), або 103% (після 1.01.2016 року) то з 1 числа місяці, який йде за місяцем, я якому такий поріг було перевищено, доходи в межах прожиткового мінімуму (на сьогодні 1378 грн) індексуються і сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
 
 
0 # іруся 29.02.2016 09:29
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, чи набрала чинності постанова №77? Чи маємо право зробити перерахунок заробітної плати тим держслужбовцям, яким не підвищили з 1 грудня 2015року.
 
 
0 # іруся 01.03.2016 15:52
привіт !!!!!! Які новини , щодо змін до постанови 1013 ( №77).
 
 
0 # Administrator 01.03.2016 21:10
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 77
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013
Готується до опублікування 04.03.2016 року.
Для інформації:
Оклади посадовців місцевого самоврядування та держслужбовців підвищено – є підстава для перегляду суми індексації (огляд Постанови № 77)
 
 
0 # Ольга. 03.03.2016 14:37
Доброго дня. Допоможіть. З 2005р. - головний бухгалтер в сільській раді. З 01.03.2016р. вийшла з дикретної відпустки по догляду за дитиною до трирічного віку. Яка буде в мене зарплата? (перед тим, як йшла у відпустку мала оклад 1281грн., ранг - 55грн., вислуга років - 10%, індексація - базовий місяць Червень 2010р. На даний час вислуга вже повинна бути - 15%). Як тепер з індексацією?
 
 
0 # Administrator 08.03.2016 19:42
Якщо інших змін не відбулося, то скоріше за все заробітна плата складе: оклад 1378 грн, ранг - 55 грн. або вище, вислуга років 15%, індексація відсутня, або 19,29 грн.
 
 
0 # Ольга. 08.03.2016 22:59
Дякую за відповідь!
 
 
0 # олена08740 08.03.2016 23:16
Підскажіть будь-ласка. Головний бухгалтер (Працівник №1) з серпня 2010р. знаходився у відпусці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-ох річного віку. На його місці працював №2 згідно договору. В листопаді 2011р. №2 обрано секретарем сільської ради (виборна посада, держслужбовець) , а №1 повернувся на своє місце достроково. В Вересні 2013р. №1 знову йде в таку ж відпустку. В жовтні 2015р. №2 йде на лікарняний по вагітності й пологах.(з 1.10.15 по 4.02.2016.) З 5.02.16 по березень 2016 - інший лікарняний при тяжких пологах. Повноваження №2 як секретаря закінчилися 3.11.2015р.З січня 2016р. №1 знову виходить достроково на роботу. З якої посади ми повинні відправити №2 у дикретну відпустку по догляду за дитиною до 3-ох річного віку? Чи повинні виплатити 2 посадові оклади (№2 настоює що ми змушенні виплатити і звільнити її). Зверталися до юристів в адміністрації, ніхто не дає остаточної відповіді. Допоможіть будь-ласка.
 
 
0 # Administrator 11.03.2016 22:36
В даному випадку моєї компетенції замало. З сайту Нацдержслужби України "звільнення особи з посади секретаря сільської ради повинно було відбутися відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку із закінченням строку повноважень, незважаючи на її перебування на цю дату на лікарняному". Я так розумію, що лікарняний з 5.02.2016 року та відпустка по догляду за дитиною до 3-х років вже не стосується посади секретаря сільської ради. Можливо хтось стикався з подібними випадками.
 
 
0 # олена08740 12.03.2016 12:39
дякую
 
 
0 # Татьяна 15.03.2016 14:44
я працюю у районному відділі статистики сеціалістом-економістом І категорії. Чому нам не підвищили розмір посадового окладу згідно постанови № 77 від 11.02.2016
 
 
0 # Administrator 22.03.2016 22:48
Не можу знати відповіді на дане запитання. Запитайте у бухгалтерії, які їм дали вказівки.
 
 
0 # Елена Витальевна 19.03.2016 15:23
Добрый день! Я работаю оператором компьютерного набору в районной государственной нотариальной конторе. Мой оклад : 1378, никаких надбавок и других выплат нет, кроме премии, которая каждый месяц разная, в январе, например, ее вообще не было. Индексацию обнулили с декабря 2015 года. Я не знаю по какой постанове происходит начисление моей заработной платы. Скажите, пожалуйста, правильно ли лишили меня индексации и имею ли я право на повышения оклада на 10 %? Спасибо за ответ!
 
 
0 # Administrator 22.03.2016 22:54
Я не знаю всех обстоятельств начисления Вашей заработной платы. Если в декабре 2015 года начислили премию, которая перекрыла сумму индексации, то в дальнейшем индексации не будет. По крайней мере в ближайшие месяцы.
А почему должно быть повышение оклада на 10% оператору компьютерного набора? Оснований для этого нет. В мае 2016 года будет повышение минимальной зарплаты до 1450 грн. В этот месяц Ваш оклад повысится.
 
 
0 # Елена Александровна 24.03.2016 19:30
Работаю в детском саду, моя основная зарплата в марте месяце составила 1464,48 индексацию не насчитали. В декабре прошлого года выплатили премию 800 гривен. Январь - февраль насчитывалась индексация 465 гривен, в марте месяце в срочном порядке индексации переписывались в премии, в итоге за март месяц индексации нет вообще. Правомерно ли это и полагается ли индексация?
 
 
0 # іруся 19.04.2016 07:56
Доброго дня! Як нарахувати одноразову премію до державних свят працівнику, який знаходиться у відпустці за власний рахунок?
 
 
0 # Лена 16.10.2016 08:07
з січня місяця 2016р.я вийшли з відпустки по догляду за дитиною 3(6)років).Працюю на посаді техпрацівникі у школі з якого місяця буде нарахована індексація заробітної плати.У травні відбулося повишение оклада 1450,00 грн.Маю доплату 10% за прибирання туалетів.Чи положена мені індексація.
 
 
0 # Administrator 20.10.2016 13:46
Індексації поки що не буде, тому що не перевищено поріг індексації.
 
 
0 # Марія 26.10.2016 12:30
Я пенсіонер місцевого самоврядування з 2011року. До 05.11.2015 року працювала на посаді сільського голови.З 05.11.16року мені поновили видачу пенсії яка була нарахавана в 2011році-запитання "Чи потрібно мені нарахувати індексацію пенсії(так як перерахунок пенсії відмінено)
 
 
0 # Administrator 26.10.2016 12:48
"індексація пенсій, страхових виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, інших видів соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та коштів державного бюджету" п. 6 порядку 1078
Можливо потрібно нарахувати індексацію, якщо пенсія давно не підвищувалася. Але нарахування і виплата індексації в даному випадку в компетенції Пенсійного фонду. До того ж за час роботи на посаді сільського голови, сума оплати праці індексується в першу чергу. Це також може вплинути на індексацію пенсії після звільнення.
 

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите в систему или зарегистрируйтесь

Календарь новостей

2020
Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Актуальная версия

Бухгалтерская программа по расчету зарплаты
При копировании, обратная ссылка обязательна!
Salary.net.ua - 2010-2020
Audio Streamed by the BroadWave Streaming Audio Server by NCH Software.